top of page

Arbeidet begynner i 2002

Da jeg over tok  skroget  August 2002, begynte arbeidet med å bygge opp igjen båten med en gang. Det første som ble gjort var  å skifte nye bjelkebærere (bjelkevegar) fra fordekket og inn til maskinrommet, slik at de nye dekksbjelkene fikk et nytt og skikkelig feste.

Videre har det gått slag i slag med nytt dekk, nytt styrehus og innredning.

 

 

Bilder fra de første årene:
16-03-2016 09-04-16
16-03-2016 09-05-23
16-03-2016 09-09-43
16-03-2016 09-10-53
16-03-2016 09-07-55
16-03-2016 09-07-00
16-03-2016 09-02-31

Nye spant og hud skiftes på styrbord side

Skroget pusses

Skylight og ruffetak ferdig

Nye styrehus ferdig påsken 2003

Sett fra fordekket

Bjelker til ruffen sett fra styrehus

Dekket legges

Maling av skansekledning

Svalehale skjøt på dekksbjelke

Mastefoten til stormasten

Alle skjøter med svalehale

Her blir nedgang til salong

Skjøtene blir plugget

Akterdekket ferdig lagt, styresylindere ligger klar

Inne i styrehus sett mot styreposisjon

1

Jollen før restaurering

16-03-2016 09-11-52

Jollen ferdig restaurert

Byssen er montert

Arbeidet med å lage blokker.

Skylight er ferdig

Vår puss

Byssen ferdig montert

Johannes sorterer tømmer til dekket

Krokvokst emne til dollbord akter.

Dollbord er klart

Den første rattkonsoll

Dør til styrhuset montert

Panelet på styrhuset

Legging av dekket akter

Maste emner klart til bearbeiding

Birger barker stormasten

Ferdig barket stormast

Mesan_gjøres_klar

Mesanmasten klar til å heises ombord

P1010005 (1)

Stormasten heises ombord.

påsken i 2003

Styrehuset reiser seg

Inne i styrhuset sett akterover

Birger tar en pust i bakken

Rekkestøtter akter

Dekket er ferdig lagt

Dekket babord side

bottom of page